Name Degree Year of graduation
Gul Habib Ph.D. 2018
Jin, Zeyu Ph.D. 2018
Wen, Wen Ph.D. 2018
Jiang, Qiu Ph.D. 2017
Cao, Linyan Ph.D. 2017
Zhao, Changlong M.S. 2016
Hu, Jinfeng Ph.D. 2016
Liu, Xiaoyu M.S. 2016
Ma, Ronghua Ph.D. 2016
Zhang, Shijie Ph.D. 2016
Chen, Chuan Ph.D. 2015
Yang, Yifan Ph.D. 2015
Zhang, Xu Ph.D. 2015
Sun, Haipeng Ph.D. 2014
You, Yibo Ph.D. 2014
Zhou, Xiaodan Ph.D. 2014
Yu, Dan Ph.D. 2013
Bao, Yan Ph.D. 2012
Fang, Haihong Ph.D. 2011
Hong, Yuzhi Ph.D. 2011
Meng, Xiaoming Ph.D. 2011
Tao, Liang Ph.D. 2010
Wang, Lin M.S. 2010
Wu, Xiaoqian Ph.D. 2010
Zhao, Liping Ph.D. 2010
Cheng, Yuanyuan Ph.D. 2009
Huang, Jiexun Ph.D. 2009
Shang, Fei M.S. 2009
Wu, Chao Ph.D. 2009
Xue, Ting Ph.D. 2009
Chu, Xinmin Ph.D. 2008
Zhou, Xianxuan Ph.D. 2008
Lin, Yang M.S. 2008
Wang, Jiachen M.S. 2008
Ju, Xiongfei Ph.D. 2007
Wang, Xun M.S. 2007
Yang, Rui M.S. 2007
Sahr, Foday Ph.D. 2006